Otázky a odpovědi

ako rezervovať?

telefónom alebo mejlom, hlavne však rýchlo ;-)

kedy je rezervácia platná?

po zaplatení zálohy na pobyt vo výške 30% z celkovej čiastky pobytu.

akým spôsobom môžem zaplatiť zálohu?

1. bankovým prevodom
meno účtu : Ing. Rastislav Štepita

banka: Všeobecná úverová banka a.s., Štúrova 19, Liptovský Mikuláš

číslo účtu: 354 749 - 342 / 0200
IBAN: SK 04 0200 0000 0003 5474 9342
SWIFT: SUBASKBX

variabilný symbol : RRRRMMDDPP  (RRRR rok, MM mesiac, DD den nástupu, PP rezervovaný pokoj)


2. poštovou zloženkou

3. Western union